Engagera dig i Mastodon!

Hej, och tack för visat intresse!

Mastodon översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Mastodon till svenska har för närvarande 1226 strängar för översättning och är 92.2% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Mastodon måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.