Engagera dig i Mastodon!

Hej, och tack för visat intresse!

Mastodon översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Mastodon till svenska har för närvarande 1141 strängar för översättning och är 98.4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Mastodon måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.