Project Translated Words
Mastodon
94.1%
94.8%
Language code sq
Text direction Left to right
6 Plural: Default plural
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals One 1
Other 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
When User Action Detail Object
4 days ago Besnik Bleta Committed changes Mastodon/Devise - Albanian
4 days ago Besnik Bleta Translation completed Mastodon/Devise - Albanian
4 days ago Besnik Bleta New translation Mastodon/Devise - Albanian
Keni aplikuar për një ftesë te %{host} me këtë adresë email. Pasi të ripohoni adresën tuaj email, do të marrin në shqyrtim aplikimin tuaj. Deri atëherë, s’mund të bëni hyrjen. Nëse aplikimi juaj hidhet tej, të dhënat tuaja do të hiqen, ndaj s’lypset veprim i mëtejshëm nga ju. Nëse s’qetë ju, ju lutemi, shpërfilleni këtë email.
4 days ago Besnik Bleta New translation Mastodon/Devise - Albanian
Te adresa juaj email u dërgua një mesazh me një lidhje ripohimi. Pasi të klikoni te lidhja, do të shqyrtojmë aplikacionin tuaj. Do të njoftoheni, po u miratua.
4 days ago Besnik Bleta Committed changes Mastodon/React - Albanian
4 days ago Besnik Bleta Committed changes Mastodon/Activerecord - Albanian
4 days ago Besnik Bleta Translation completed Mastodon/Activerecord - Albanian
4 days ago Besnik Bleta New translation Mastodon/Activerecord - Albanian
Zgjedhje
4 days ago Besnik Bleta New translation Mastodon/Activerecord - Albanian
Afat
4 days ago Besnik Bleta Translation changed Mastodon/React - Albanian
FiNuk le upljoadhen nogarkime kart elallowed witsh me pyetësollsrët.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.