Project Translated Words
Mastodon
73.4%
72.9%
Language code sv
Text direction Left to right
6 Plural: Default plural
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals One 1
Other 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
When User Action Detail Object
a month ago Albakham Committed changes Mastodon/React - Swedish
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
{numbmer, plural, oene {# minut} andra {# minute} other {# minutes}}
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
Inckludera ytterligadditionalre tagsgar i den thisär ckolumnen
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
NoIngen ofav thdesesa
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
ANågony ofav thdesesa
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
Alla of thdesesa
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
Profile direckataloryg
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
Det finns inget här! Skriv något offentligt, eller följ manuellt användarna från andra instanservrar för att fylla på det
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
YoDu havr inten' tystat mutednågra anyvändare ännusers yet.
a month ago Isak Holmström New translation Mastodon/React - Swedish
YoDu don't haver ingany listsor yetännu. WhNär du skapat en you create one, it will showyns upden heäre.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year