Component Translated Words
Backend
67.5%
59.1%
React link
88.5%
84.8%
Activerecord link
82.5%
92.3%
Devise link
89.7%
87.6%
Doorkeeper link
87.1%
86.6%
Preferences link
81.6%
78.7%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing
Project website https://joinmastodon.org
Number of strings 80216
Number of words 439672
Number of languages 59
Number of source strings 1481
Number of source words 8171
Language Translated Words
Albanian
94.1%
94.8%
Arabic
90.3%
69.9%
Armenian
65.7%
50.6%
Asturian
40.0%
25.8%
Basque
94.3%
94.8%
Bengali
42.0%
30.2%
Bulgarian
28.3%
24.6%
Catalan
99.1%
99.1%
Chinese (Hong Kong)
67.4%
53.0%
Chinese (Simplified)
85.0%
72.0%
Chinese (Traditional)
85.7%
73.3%
Corsican
99.8%
99.9%
Croatian
26.6%
20.6%
Czech
99.9%
99.9%
Danish
87.5%
87.1%
Dutch
98.6%
99.2%
English
99.9%
100.0%
English (United Kingdom)
97.4%
97.6%
Esperanto
99.2%
86.1%
Estonian
95.5%
93.1%
Finnish
80.0%
66.1%
French
95.1%
96.0%
Galician
98.6%
99.0%
Georgian
76.0%
60.4%
German
99.9%
99.9%
Greek
98.7%
99.2%
Hebrew
44.6%
34.5%
Hindi
0.0%
0.0%
Hungarian
68.0%
57.5%
Ido
25.2%
19.0%
Indonesian
43.3%
32.8%
Irish
0.1%
0.5%
Italian
91.6%
78.8%
Japanese
98.1%
97.9%
Kazakh
87.3%
87.2%
Korean
99.9%
99.9%
Latvian
16.3%
13.0%
Lithuanian
89.6%
91.0%
Malay
28.4%
17.3%
Norwegian (old code)
60.6%
47.9%
Occitan
97.3%
97.3%
Persian
96.0%
83.0%
Polish
98.9%
99.4%
Portuguese
94.5%
94.0%
Portuguese (Brazil)
99.9%
99.9%
Romanian
39.1%
32.4%
Russian
99.5%
99.2%
Serbian
88.7%
71.8%
Serbian (latin)
56.7%
42.7%
Slovak
97.2%
83.5%
Slovenian
64.6%
53.4%
Spanish
89.0%
76.6%
Swedish
73.4%
72.9%
Tamil
99.5%
99.9%
Telugu
39.2%
28.5%
Thai
73.4%
47.7%
Turkish
58.7%
50.8%
Ukrainian
65.7%
48.5%
Welsh
89.7%
84.5%
When User Action Detail Object
4 days ago Besnik Bleta Failed rebase on repository Mastodon/Backend
error: Failed to merge in the changes. (128)
4 days ago Besnik Bleta Committed changes Mastodon/Devise - Albanian
4 days ago Besnik Bleta Translation completed Mastodon/Devise - Albanian
4 days ago Besnik Bleta New translation Mastodon/Devise - Albanian
Keni aplikuar për një ftesë te %{host} me këtë adresë email. Pasi të ripohoni adresën tuaj email, do të marrin në shqyrtim aplikimin tuaj. Deri atëherë, s’mund të bëni hyrjen. Nëse aplikimi juaj hidhet tej, të dhënat tuaja do të hiqen, ndaj s’lypset veprim i mëtejshëm nga ju. Nëse s’qetë ju, ju lutemi, shpërfilleni këtë email.
4 days ago Besnik Bleta New translation Mastodon/Devise - Albanian
Te adresa juaj email u dërgua një mesazh me një lidhje ripohimi. Pasi të klikoni te lidhja, do të shqyrtojmë aplikacionin tuaj. Do të njoftoheni, po u miratua.
4 days ago Besnik Bleta Failed rebase on repository Mastodon/Backend
error: Failed to merge in the changes. (128)
4 days ago Besnik Bleta Committed changes Mastodon/React - Albanian
4 days ago Besnik Bleta Committed changes Mastodon/Activerecord - Albanian
4 days ago Besnik Bleta Translation completed Mastodon/Activerecord - Albanian
4 days ago Besnik Bleta New translation Mastodon/Activerecord - Albanian
Zgjedhje
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year