Translation status

Strings626
98.4% Translate
Words3815
99.1%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
React
100.0% 100.0% 0.0% 7 0 Translate
Devise
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Doorkeeper
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Activerecord
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Preferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://joinmastodon.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/tootsuite/mastodon
Repository branch master 7681ad80
Repository with Weblate translations https://weblate.joinmastodon.org/git/mastodon/backend/
Translation file config/locales/ca.yml
When User Action Translation
an hour ago Weblate Admin Resource update Mastodon/Backend - Catalan
6 days ago None Committed changes Mastodon/Backend - Catalan
6 days ago spla Translation changed Mastodon/Backend - Catalan
<h2>Privacy Policy</h2>
<h3 id="collect">Quina informació recollim?</h3>

<ul>
<li><em>Informació bàsica del compte</em>: Si et registres en aquest servidor, se´t pot demanar que introdueixis un nom d'usuari, una adreça de correu electrònic i una contrasenya. També pots introduir informació de perfil addicional, com ara un nom de visualització i una biografia, i carregar una imatge de perfil i de capçalera. El nom d'usuari, el nom de visualització, la biografia, la imatge de perfil i la imatge de capçalera sempre apareixen públicament.</li>
<li><em>Publicacions, seguiment i altra informació pública</em>: La llista de persones que segueixes s'enumeren públicament i el mateix passa amb els teus seguidors. Quan envies un missatge, la data i l'hora s'emmagatzemen, així com l'aplicació que va enviar el missatge. Els missatges poden contenir multimèdia, com ara imatges i vídeos. Els toots públics i no llistats estan disponibles públicament. En quan tinguis un toot en el teu perfil, aquest també és informació pública. Les teves entrades es lliuren als teus seguidors que en alguns casos significa que es lliuren a diferents servidors i s'hi emmagatzemen còpies. Quan suprimeixes publicacions, també es lliurarà als vostres seguidors. L'acció d'impulsar o marcar com a favorit una publicació sempre és pública.</li>
<li><em>Toots directes i per a només seguidors</em>: Totes les publicacions s'emmagatzemen i processen al servidor. Els toots per a només seguidors només es lliuren als teus seguidors i als usuaris que s'esmenten en ells i els toots directes només es lliuren als usuaris esmentats. En alguns casos, significa que es lliuren a diferents servidors i s'hi emmagatzemen còpies. Fem un esforç de bona fe per limitar l'accés a aquestes publicacions només a les persones autoritzades, però és possible que altres servidors no ho facin. Per tant, és important revisar els servidors als quals pertanyen els teus seguidors. Pots canviar d'opció per aprovar i rebutjar els nous seguidors manualment a la configuració. <em>Tingues en compte que els operadors del servidor i qualsevol servidor receptor poden visualitzar aquests missatges</em> i els destinataris poden fer una captura de pantalla, copiar-los o tornar-los a compartir. <em>No comparteixis cap informació perillosa a Mastodon.</em></li>
<li><em>IPs and other metadatai altres metadades</em>: When you log in, we record theQuan inicies sessió registrem l'adreça IP address you log in en què has iniciat la sessió, així com el nom de l'aplicació o navegador. Totes les sessions registrades estan disponibles per a la teva revisió i revocació a la confrom, as well as the name of your browser applicationiguració. All the logged in sessions are available for your review and revocation in the settings. The latestL'última adreça IP address used is stored for up toutilitzada s'emmagatzema durant un màxim de 12 monthesos. We also may retain server logs which include theTambé podrem conservar els registres del servidor que inclouen l'adreça IP address of every request to our servede cada sol·licitud al nostre servidor.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="use">What do we use yourPer a què utilitzem la teva information forció?</h3>

<p>Any oQualsevol de la inf the information we collect from you may be used in the following waysormació que recopilem de tu es pot utilitzar de la manera següent:</p>

<ul>
<li>To provide the corePer proporcionar la functionality ofionalitat bàsica de Mastodon. You can only interact with other peopleNomés pots interactuar amb el contingut d's content and post your own content waltres persones i publicar el teu propi contingut quan hen you are logged inàgis iniciat la sessió. FoPer exaemple, you may follow other people to view their compots seguir altres persones per veure les pubined posts in your own personalilicacions combinades a la teva pròpia línia de temps personalitzed home timelineada.</li>
<li>To aid moderation of the communityPer ajudar a la moderació de la comunitat, foper example comparing youremple comparar la teva adreça IP address witmb altres conegudes per determinar l'evasió de la proh other known ones to determine iban evasion or other violatició o altres infraccions.</li>
<li>The email address you provide may L'adreça electrònica que proporciones pot utilitzar-se per enviar-te informació, notificacions sobe used to send you informationre altres persones que interactuen amb el teu contingut o t'envien missatges, notifications about other people interacting with your content or sending you messages, and to respond to inquiries, andi per respondre a les consultes i /or other requests or question o altres sol·licituds o preguntes.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="protect">How do we protect yourCom protegim la teva information?ció</h3>

<p>We implement a variety oImplementem diverses mesures per mantenir la seguretat de la teva inf security measures to maintain the saormació personal quan introdueixes, envies o accedeixes a la teva infety of your personal information when you enterormació personal. Entre altres coses, submit, or access your personal information. Among other things, your browser session, as well as the traffic between your applications and the la sessió del teu navegador així com el trànsit entre les teves aplicacions i l'API, are secured with estan protegides amb SSL, and i la teva contrasenyour password ia es codifica utilitzant un algoritme de direcció única. Pots hashed using a strong one-way algorithm. You may enable two-ilitar l'autenticació de dos factor authentication to further secure access to your accounts per a garantir l'accés segur al teu compte.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="data-retention">What is our data retention policyQuina és la nostra política de retenció de dades?</h3>

<p>We will make a good Farem un esfaith eorç de bona ffort toe per:</p>

<ul>
<li>Retain server logs containing theConservar els registres del servidor que continguin l'adreça IP address of all rede totes les sol·licituds a aquests to this serve servidor, in so far as such logs are kept, no more thantenint em compte que aquests registres es mantenen no més de 90 dayies.</li>
<li>Retain theConservar les adreces IP addresses associated with registered users no more thanssociades als usuaris registrats no més de 12 monthesos.</li>
</ul>

<p>You can request and download an archive oPots sol·licitar i descarregar un arxiu del teu contingut incloses les publicacions, els f your contentitxers adjunts multimèdia, including your posts, media attachments, prola imatge de perfile picture, and header image i la imatge de capçalera.</p>

<p>You mayPots eliminar el compte de forma irreversibly delete your account at any timee en qualsevol moment.</p>

<hr class="spacer"/>

<h3 id="cookies">Do we useUtilitzem cookies?</h3>

<p>Yes. CLes cookies are smallsón petits files ttxers que un lloc o el proveïdor de serveis transfereix al disc dur del teu ordinador a través del navegador web (si hat a site or its service provider transo permet). Aquestes galetes permeten al lloc reconèixer el teu navegador i, si teniu un compte registrat, associar-lo al teu compte registrat.</p>

<p>Utilitzem cookies per entendre i guardar les teves pre
fers to your computerències per a futures visites.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="disclose">Revelem informació a terceres parts?</h3>

<p>No venem, comercialitzem ni transmetem a tercers la teva informació d
's hard drive through your Weidentificació personal. Això no inclou tercers de confiança que ens ajuden a operar el nostre lloc, a dur a terme el nostre negoci o a servir-te, sempre que aquestes parts acceptin mantenir confidencial aquesta informació. Tamb é podem pubrowser (ilicar la teva inf you allow). These cookies enaormació quan creiem que l'allible the site to recognize your erament és apropiat per complir ambrowser and la llei, if you have a registered accounter complir les polítiques del nostre lloc o protegir els nostres drets o altres drets, associate it with your registered accounpropietat o seguretat.</p>

<p>We use cookies to understand and save your preEls altres servidors de la teva xarxa poden descarregar contingut públic. Els teus toots públics i per a només seguidors es lliuren als servidors on resideixen els teus seguidors i els missatges directes s'envien als servidors dels destinataris, sempre que aquests seguidors o destinataris resideixin en un servidor diferences for future visitst d'això.</p>

<hr class=&p>Quan autoritzes una aplicació a utilitzar el teu compte, segons l'abast dels permisos quot;spacer" e aprovis, pot accedir a la teva informació de perfil pública, a la teva llista de seguits, als teus seguidors, a les teves llistes, a totes les teves publicacions i als teus favorits. Les aplicacions mai no poden accedir a la teva adreça de correu electrònic o contrasenya.</p>

<hr class="spacer" />

<h
3 id="disclosecoppa">Do we disclose any information to outside parties?Compliment de la Llei de protecció de la privacitat en línia dels nens</h3>

<p>We do not sellEl nostre lloc, trade, or otherwise transfer to outside parties productes i serveis estan dirigits a persones que tenen almenyour personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety.</p>

<p>Your public content may be downloaded by other servers in the network. Your public and followers-only posts are delivered to the servers where your followers reside, and direct messages are delivered to the servers of the recipients, in so far as those followers or recipients reside on a different server than this.</p>

<p>When you authorize an application to use your account, depending on the scope of permissions you approve, it may access your public profile information, your following list, your followers, your lists, all your posts, and your favourites. Applications can never access your e-mail address or password.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>

<p>Our site, products and services are all directed to people who are at least
s 13 anyears olds. If this server is in the Si aquest servidor es troba als EUSA, and i teniu menyou are under the age ofs de 13 anys, per thesegons els requirements ofsits de COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) do not use this siteno utilitzis aquest lloc.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="changes">Changes to our Privacy Policyanvis a la nostra política de privacitat</h3>

<p>If we decide to change our privacy policySi decidim canviar la nostra política de privadesa, we will post those changes on this pagepublicarem aquests canvis en aquesta pàgina.</p>

<p>This document i Aquest document és CC-BY-SA. It was last updatedActualitzat per darrera vegada el 7 de March 7,ç del 2018.</p>

<p>Originally adapted from thement adaptat des del <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse privacy policy</a>.</p>
6 days ago spla Translation completed Mastodon/Backend - Catalan
6 days ago None Committed changes Mastodon/Backend - Catalan
6 days ago spla New translation Mastodon/Backend - Catalan
<h2>Privacy Policy</h2>
<h3 id="collect">Quina informació recollim?</h3>

<ul>
<li><em>Informació bàsica del compte</em>: Si et registres en aquest servidor, se´t pot demanar que introdueixis un nom d'usuari, una adreça de correu electrònic i una contrasenya. També pots introduir informació de perfil addicional, com ara un nom de visualització i una biografia, i carregar una imatge de perfil i de capçalera. El nom d'usuari, el nom de visualització, la biografia, la imatge de perfil i la imatge de capçalera sempre apareixen públicament.</li>
<li><em>Publicacions, seguiment i altra informació pública</em>: La llista de persones que segueixes s'enumeren públicament i el mateix passa amb els teus seguidors. Quan envies un missatge, la data i l'hora s'emmagatzemen, així com l'aplicació que va enviar el missatge. Els missatges poden contenir multimèdia, com ara imatges i vídeos. Els toots públics i no llistats estan disponibles públicament. En quan tinguis un toot en el teu perfil, aquest també és informació pública. Les teves entrades es lliuren als teus seguidors que en alguns casos significa que es lliuren a diferents servidors i s'hi emmagatzemen còpies. Quan suprimeixes publicacions, també es lliurarà als vostres seguidors. L'acció d'impulsar o marcar com a favorit una publicació sempre és pública.</li>
<li><em>Toots directes i per a només seguidors</em>: Totes les publicacions s'emmagatzemen i processen al servidor. Els toots per a només seguidors només es lliuren als teus seguidors i als usuaris que s'esmenten en ells i els toots directes només es lliuren als usuaris esmentats. En alguns casos, significa que es lliuren a diferents servidors i s'hi emmagatzemen còpies. Fem un esforç de bona fe per limitar l'accés a aquestes publicacions només a les persones autoritzades, però és possible que altres servidors no ho facin. Per tant, és important revisar els servidors als quals pertanyen els teus seguidors. Pots canviar d'opció per aprovar i rebutjar els nous seguidors manualment a la configuració. <em>Tingues en compte que els operadors del servidor i qualsevol servidor receptor poden visualitzar aquests missatges</em> i els destinataris poden fer una captura de pantalla, copiar-los o tornar-los a compartir. <em>No comparteixis cap informació perillosa a Mastodon.</em></li>
<li><em>IPs and other metadata</em>: When you log in, we record the IP address you log in from, as well as the name of your browser application. All the logged in sessions are available for your review and revocation in the settings. The latest IP address used is stored for up to 12 months. We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="use">What do we use your information for?</h3>

<p>Any of the information we collect from you may be used in the following ways:</p>

<ul>
<li>To provide the core functionality of Mastodon. You can only interact with other people's content and post your own content when you are logged in. For example, you may follow other people to view their combined posts in your own personalized home timeline.</li>
<li>To aid moderation of the community, for example comparing your IP address with other known ones to determine ban evasion or other violations.</li>
<li>The email address you provide may be used to send you information, notifications about other people interacting with your content or sending you messages, and to respond to inquiries, and/or other requests or questions.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="protect">How do we protect your information?</h3>

<p>We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information. Among other things, your browser session, as well as the traffic between your applications and the API, are secured with SSL, and your password is hashed using a strong one-way algorithm. You may enable two-factor authentication to further secure access to your account.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="data-retention">What is our data retention policy?</h3>

<p>We will make a good faith effort to:</p>

<ul>
<li>Retain server logs containing the IP address of all requests to this server, in so far as such logs are kept, no more than 90 days.</li>
<li>Retain the IP addresses associated with registered users no more than 12 months.</li>
</ul>

<p>You can request and download an archive of your content, including your posts, media attachments, profile picture, and header image.</p>

<p>You may irreversibly delete your account at any time.</p>

<hr class="spacer"/>

<h3 id="cookies">Do we use cookies?</h3>

<p>Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow). These cookies enable the site to recognize your browser and, if you have a registered account, associate it with your registered account.</p>

<p>We use cookies to understand and save your preferences for future visits.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="disclose">Do we disclose any information to outside parties?</h3>

<p>We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety.</p>

<p>Your public content may be downloaded by other servers in the network. Your public and followers-only posts are delivered to the servers where your followers reside, and direct messages are delivered to the servers of the recipients, in so far as those followers or recipients reside on a different server than this.</p>

<p>When you authorize an application to use your account, depending on the scope of permissions you approve, it may access your public profile information, your following list, your followers, your lists, all your posts, and your favourites. Applications can never access your e-mail address or password.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>

<p>Our site, products and services are all directed to people who are at least 13 years old. If this server is in the USA, and you are under the age of 13, per the requirements of COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) do not use this site.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="changes">Changes to our Privacy Policy</h3>

<p>If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.</p>

<p>This document is CC-BY-SA. It was last updated March 7, 2018.</p>

<p>Originally adapted from the <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse privacy policy</a>.</p>
6 days ago spla New translation Mastodon/Backend - Catalan
Error
6 days ago spla New translation Mastodon/Backend - Catalan
Avatar
6 days ago spla Translation changed Mastodon/Backend - Catalan
6 days ago spla New translation Mastodon/Backend - Catalan
Avatar
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 626 3815
Translated 98.4% 616 3784
Review 1.1% 7
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 18, 2018, 2:34 p.m.
Last author spla

Activity in last 30 days

Activity in last year