Translation status

Strings689
99.9% Translate
Words4192
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Preferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
React
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Doorkeeper
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Activerecord
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Devise
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://joinmastodon.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Repository https://github.com/tootsuite/mastodon
Repository branch master 05f90e36
Repository with Weblate translations https://weblate.joinmastodon.org/git/mastodon/backend/
Translation file config/locales/cs.yml
When User Action Detail Object
6 days ago None Committed changes Mastodon/Backend - Czech
6 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
Pokračujovate k interakci
6 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
Pokračujovat ke pro sledování
6 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
Připojil/a se v %{date}
6 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
Připojil/a se dne %{date}
9 days ago None Committed changes Mastodon/Backend - Czech
10 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
<h2>Zásady soukromí</h2>
<h3 id="collect">Jaké informace sbíráme?</h3>

<ul>
<li><em>Základní informace o účtu</em>: Pokud se na tomto serveru zaregistrujete, můžeme vás požádat o zadání uživatelského jména, e-mailové adresy a hesla. Můžete také zadat dodatečné profilové informace, jako například zobrazované jméno a krátký životopis, a nahrát si profilovou fotografii a hlavičkový obrázek. Uživatelské i zobrazované jméno, životopis, profilová fotografie a hlavičkový obrázek jsou vždy uvedeny veřejně.</li>
<li><em>Příspěvky, sledovatelé a další veřejné informace</em>: Seznam lidí, které sledujete, je uveden veřejně, totéž platí i pro vaše sledovatele. Když sem nahrajete zprávu, bude uloženo datum a čas, společně s aplikací, ze které jste zprávu odeslali. Zprávy mohou obsahovat mediální přílohy, jako jsou obrázky a videa. Veřejné a nezobrazované příspěvky jsou dostupné veřejně. Pokud na vašem profilu uvedete příspěvek, je to také veřejně dostupná informace. Vaše příspěvky jsou doručeny vašim sledovatelům, což v některých případech znamená, že budou doručeny na různé servery, na kterých budou ukládány kopie. Pokud příspěvky smažete, bude tohle taktéž doručeno vašim sledovatelům. Akce znovusdílení nebo oblíbení jiného příspěvku je vždy veřejná.</li>
<li><em>Příspěvky přímé a pouze pro sledovatele</em>: Všechny příspěvky jsou uloženy a zpracovány na serveru. Příspěvky pouze pro sledovatele jsou doručeny vašim sledovatelům a uživateům v nich zmíněných a přímé příspěvky jsou doručeny pouze uživatelům v nich zmíněných. V některých případech tohle znamená, že budou doručeny na různé servery, na kterých budou ukládány kopie. Snažíme se omezit přístup k těmto příspěvkům pouze na autorizované uživatele, ovšem jiné servery tak nemusejí učinit. Proto je důležité posoudit servery, ke kterým vaši sledovatelé patří. V nastavení si můžete zapnout volbu pro manuální schvalování či odmítnutí nových sledovatelů. <em>Prosím mějte na paměti, že operátoři tohoto serveru a kteréhokoliv přijímacího serveru mohou tyto zprávy vidět</em> a příjemci mohou vytvořit jejich snímek, zkopírovat je, nebo je jinak sdílet. <em>Nesdílejte přes Mastodon jakékoliv nebezpečné informace.</em></li>
<li><em>IP adresy a další metadata</em>: Když se přihlásíte, zaznamenáváme IP adresu, ze které se přihlašujete, jakožto i název vašeho webového prohlížeče. Všechny vaše webové relace jsou v nastavení přístupné k vašemu posouzení a odvolání. Nejpozdější IP adresa použita je uložena maximálně do 12 měsíců. Můžeme také uchovávat serverové záznamy, které obsahují IP adresy každého požadavku odeslaného na náš server.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="use">Na co používáme vaše informace?</h3>

<p>Jakékoliv informace, které sbíráme, mohou být použity následujícími způsoby:</p>

<ul>
<li>K poskytnutí základních funkcí Mastodonu. Interagovat s obsahem od jiných lidí a přispívat svým vlastním obsahem můžete pouze, pokud jste přihlášeni. Můžete například sledovat jiné lidi a zobrazit si jejich kombinované příspěvky ve vaší vlastní personalizované časové ose.</li>
<li>Pro pomoc moderaci komunity, například porovnáním vaší IP adresy s dalšími známými adresami pro určení vyhýbání se zákazům či jiných přestupků.</li>
<li>E-mailová adresa, kterou nám poskytnete, může být použita pro zasílání informací, oznámení o interakcích jiných uživatelů s vaším obsahem nebo přijatých zprávách a k odpovědím na dotazy a/nebo další požadavky či otázky.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="protect">Jak vaše informace chráníme?</h3>

<p>Implenentujeme různá bezpečnostní opatření pro udržování bezpečnosti vašich osobních dat, když zadáváte, odesíláte, či přistupujete k vašim osobním datům. Mimo jiné je vaše relace v prohlížeči, jakož i provoz mezi vašimi aplikacemi a API, zabezpečena pomocí SSL, a vaše heslo je hashováno pomocí silného jednosměrného algoritmu. Pro větší zabezpečení vašeho účtu můžete povolit dvoufaktorovou autentikaci.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="data-retention">Jaké jsou naše zásady o uchovávání údajů?</h3>

<p>Budeme se snažit:</p>

<ul>
<li>Uchovávat serverové záznamy obsahující IP adresy všech požadavků pro tento server, pokud se takové záznamy uchovávají, maximálně 90 dní.</li>
<li>Uchovávat IP adresy související s registrovanými uživateli maximálně 12 měsíců.</li>
</ul>

<p>Kdykoliv si můžete vyžádat a stáhnout archiv vašeho obsahu, včetně vašich příspěvků, mediálních příloh, profilové fotografie a hlavičkového obrázku.</p>

<p>Kdykoliv můžete nenávratně smazat váš účet.</p>

<hr class="spacer"/>

<h3 id="cookies">Používáme cookies?</h3>

<p>Ano. Cookies jsou malé soubory, které stránka nebo její poskytovatel uloží na pevný disk vašeho počítače (pokud to dovolíte). Tyto cookies umožňují stránce rozpoznat váš prohlížeč a, pokud máte registrovaný účet, přidružit ho s vaším registrovaným účtem.</p>

<p>POoužíváme cookies pro pochopení a ukládání vašich předvoleb pro budoucí návštěvy.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="disclose">Zveřejňujeme jakékoliv informace třetím stranám?</h3>

<p>Vaše osobně identifikovatelné informace neprodáváme, neobchodujeme s nimi, ani je nijak nepřenášíme vnějším stranám. Do tohoto se nepočítají důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají provozovat naši stránku, podnikat, nebo vás obsluhovat, pokud tyto strany souhlasí se zachováním důvěrnosti těchto informací. Můžeme také uvolnit vaše informace, pokud věříme, že je to nutné pro soulad se zákonem, prosazování našich zásad, nebo ochranu práv, majetku, či bezpečnost nás či ostatních.</p>

<p>Váš veřejný obsah může být stažen jinými servery na síti. Vaše příspěvky veřejné a pouze pro sledovatele budou doručeny na servery vašich sledovatelů a přímé zprávy budou doručeny na servery příjemců, pokud jsou tito sledovatelé nebo příjemci zaregistrováni na jiném serveru, než je tento.</p>

<p>Když autorizujete aplikaci, aby používala váš účet, může, v závislosti na rozsahu oprávnění, které jí udělíte, přistupovat k vašim veřejným profilovým informacím, seznamu lidí, které sledujete, vašim sledovatelům, vašim seznamům, všem vašim příspěvkům a příspěvkům, které jste si oblíbili. Aplikace nikdy nemohou získat vaši e-mailovou adresu či heslo.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="children">Používání stránky dětmi</h3>

<p>Pokud se tento server nachází v EU nebo EHP: Naše stránka, produkty a služby jsou všechny směřovány na lidi, kterým je alespoň 16 let. Pokud je vám méně než 16, dle požadavků nařízení GDPR (<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A9_na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_o_ochran%C4%9B_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF">Obecné nařízení o ochě sobních údajů</a>) tuto stránku nepoužívejte.</p>

<p>Pokud se tento server nachází v USA: Naše stránka, produkty a služby jsou všechny směřovány na lidi, kterým je alespoň 13 let. Pokud je vám méně než 13, dle požadavků zákona COPPA (<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Children%27s_online_privacy_protection_act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) tuto stránku nepoužívejte.</p>

<p>Právní požadavky mohou být jiné, pokud se tento server nachází v jiné jurisdikci.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="changes">Změny v našich zásadách soukromí</h3>

<p>Rozhodneme-li se naše zásady soukromí změnit, zveřejníme tyto změny na této stránce.</p>

<p>Tento dokument je dostupný pod licencí CC-BY-SA. Byl naposledy aktualizován 7 března 2018.</p>

<p>Původně adaptováno ze <a href="https://github.com/discourse/discourse">zásad soukromí Discourse</a>.</p>
10 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
<h2>Zásady soukromí</h2>
<h3 id="collect">Jaké informace sbíráme?</h3>

<ul>
<li><em>Základní informace o účtu</em>: Pokud se na tomto serveru zaregistrujete, můžeme vás požádat o zadání uživatelského jména, e-mailové adresy a hesla. Můžete také zadat dodatečné profilové informace, jako například zobrazované jméno a krátký životopis, a nahrát si profilovou fotografii a hlavičkový obrázek. Uživatelské i zobrazované jméno, životopis, profilová fotografie a hlavičkový obrázek jsou vždy uvedeny veřejně.</li>
<li><em>Příspěvky, sledovatelé a další veřejné informace</em>: Seznam lidí, které sledujete, je uveden veřejně, totéž platí i pro vaše sledovatele. Když sem nahrajete zprávu, bude uloženo datum a čas, společně s aplikací, ze které jste zprávu odeslali. Zprávy mohou obsahovat mediální přílohy, jako jsou obrázky a videa. Veřejné a nezobrazované příspěvky jsou dostupné veřejně. Pokud na vašem profilu uvedete příspěvek, je to také veřejně dostupná informace. Vaše příspěvky jsou doručeny vašim sledovatelům, což v některých případech znamená, že budou doručeny na různé servery, na kterých budou ukládány kopie. Pokud příspěvky smažete, bude tohle taktéž doručeno vašim sledovatelům. Akce znovusdílení nebo oblíbení jiného příspěvku je vždy veřejná.</li>
<li><em>Příspěvky přímé a pouze pro sledovatele</em>: Všechny příspěvky jsou uloženy a zpracovány na serveru. Příspěvky pouze pro sledovatele jsou doručeny vašim sledovatelům a uživateům v nich zmíněných a přímé příspěvky jsou doručeny pouze uživatelům v nich zmíněných. V některých případech tohle znamená, že budou doručeny na různé servery, na kterých budou ukládány kopie. Snažíme se omezit přístup k těmto příspěvkům pouze na autorizované uživatele, ovšem jiné servery tak nemusejí učinit. Proto je důležité posoudit servery, ke kterým vaši sledovatelé patří. V nastavení si můžete zapnout volbu pro manuální schvalování či odmítnutí nových sledovatelů. <em>Prosím mějte na paměti, že operátoři tohoto serveru a kteréhokoliv přijímacího serveru mohou tyto zprávy vidět</em> a příjemci mohou vytvořit jejich snímek, zkopírovat je, nebo je jinak sdílet. <em>Nesdílejte přes Mastodon jakékoliv nebezpečné informace.</em></li>
<li><em>IP adresy a další metadata</em>: Když se přihlásíte, zaznamenáváme IP adresu, ze které se přihlašujete, jakožto i název vašeho webového prohlížeče. Všechny vaše webové relace jsou v nastavení přístupné k vašemu posouzení a odvolání. Nejpozdější IP adresa použita je uložena maximálně do 12 měsíců. Můžeme také uchovávat serverové záznamy, které obsahují IP adresy každého požadavku odeslaného na náš server.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="use">Na co používáme vaše informace?</h3>

<p>Jakékoliv informace, které sbíráme, mohou být použity následujícími způsoby:</p>

<ul>
<li>K poskytnutí základních funkcí Mastodonu. Interagovat s obsahem od jiných lidí a přispívat svým vlastním obsahem můžete pouze, pokud jste přihlášeni. Můžete například sledovat jiné lidi a zobrazit si jejich kombinované příspěvky ve vaší vlastní personalizované časové ose.</li>
<li>Pro pomoc moderaci komunity, například porovnáním vaší IP adresy s dalšími známými adresami pro určení vyhýbání se zákazům či jiných přestupků.</li>
<li>E-mailová adresa, kterou nám poskytnete, může být použita pro zasílání informací, oznámení o interakcích jiných uživatelů s vaším obsahem nebo přijatých zprávách a k odpovědím na dotazy a/nebo další požadavky či otázky.</li>
</ul>

<hr class="spacer" />

<h3 id="protect">Jak vaše informace chráníme?</h3>

<p>Implenentujeme různá bezpečnostní opatření pro udržování bezpečnosti vašich osobních dat, když zadáváte, odesíláte, či přistupujete k vašim osobním datům. Mimo jiné je vaše relace v prohlížeči, jakož i provoz mezi vašimi aplikacemi a API, zabezpečena pomocí SSL, a vaše heslo je hashováno pomocí silného jednosměrného algoritmu. Pro větší zabezpečení vašeho účtu můžete povolit dvoufaktorovou autentikaci.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="data-retention">Jaké jsou naše zásady o uchovávání údajů?</h3>

<p>Budeme se snažit:</p>

<ul>
<li>Uchovávat serverové záznamy obsahující IP adresy všech požadavků pro tento server, pokud se takové záznamy uchovávají, maximálně 90 dní.</li>
<li>Uchovávat IP adresy související s registrovanými uživateli maximálně 12 měsíců.</li>
</ul>

<p>Kdykoliv si můžete vyžádat a stáhnout archiv vašeho obsahu, včetně vašich příspěvků, mediálních příloh, profilové fotografie a hlavičkového obrázku.</p>

<p>Kdykoliv můžete nenávratně smazat váš účet.</p>

<hr class="spacer"/>

<h3 id="cookies">Používáme cookies?</h3>

<p>Ano. Cookies jsou malé soubory, které stránka nebo její poskytovatel uloží na pevný disk vašeho počítače (pokud to dovolíte). Tyto cookies umožňují stránce rozpoznat váš prohlížeč a, pokud máte registrovaný účet, přidružit ho s vaším registrovaným účtem.</p>

<p>POužíváme cookies pro pochopení a ukládání vašich předvoleb pro budoucí návštěvy.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="disclose">Zveřejňujeme jakékoliv informace třetím stranám?</h3>

<p>Vaše osobně identifikovatelné informace neprodáváme, neobchodujeme s nimi, ani je nijak nepřenášíme vnějším stranám. Do tohoto se nepočítají důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají provozovat naši stránku, podnikat, nebo vás obsluhovat, pokud tyto strany souhlasí se zachováním důvěrnosti těchto informací. Můžeme také uvolnit vaše informace, pokud věříme, že je to nutné pro soulad se zákonem, prosazování našich zásad, nebo ochranu práv, majetku, či bezpečnost nás či ostatních.</p>

<p>Váš veřejný obsah může být stažen jinými servery na síti. Vaše příspěvky veřejné a pouze pro sledovatele budou doručeny na servery vašich sledovatelů a přímé zprávy budou doručeny na servery příjemců, pokud jsou tito sledovatelé nebo příjemci zaregistrováni na jiném serveru, než je tento.</p>

<p>Když autorizujete aplikaci, aby používala váš účet, může, v závislosti na rozsahu oprávnění, které jí udělíte, přistupovat k vašim veřejným profilovým informacím, seznamu lidí, které sledujete, vašim sledovatelům, vašim seznamům, všem vašim příspěvkům a příspěvkům, které jste si oblíbili. Aplikace nikdy nemohou získat vaši e-mailovou adresu či heslo.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="children">Používání stránky dětmi</h3>

<p>Pokud se tento server nachází v EU nebo EHP: Naše stránka, produkty a služby jsou všechny směřovány na lidi, kterým je alespoň 16 let. Pokud je vám méně než 16, dle požadavků nařízení GDPR (<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A9_na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_o_ochran%C4%9B_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF">Obecné nařízení o ochě sobních údajů</a>) tuto stránku nepoužívejte.</p>

<p>Pokud se tento server nachází v USA: Naše stránka, produkty a služby jsou všechny směřovány na lidi, kterým je alespoň 13 let. Pokud je vám méně než 13, dle požadavků zákona COPPA (<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Children%27s_online_privacy_protection_act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) tuto stránku nepoužívejte.</p>

<p>Právní požadavky mohou být jiné, pokud se tento server nachází v jiné jurisdikci.</p>

<hr class="spacer" />

<h3 id="changes">Změny v našich zásadách soukromí</h3>

<p>Rozhodneme-li se naše zásady soukromí změnit, zveřejníme tyto změny na této stránce.</p>

<p>Tento dokument je dostupný pod licencí CC-BY-SA. Byl naposledy aktualizován 7 března 2018.</p>

<p>Původně adaptováno ze <a href="https://github.com/discourse/discourse">zásad soukromí Discourse</a>.</p>
10 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
boostnul/a
10 days ago Lorem Ipsum Translation changed Mastodon/Backend - Czech
Připojil/a se dne %{date}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 689 4192
Translated 99.9% 688 4192
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 16, 2018, 4 p.m.
Last author Lorem Ipsum

Activity in last 30 days

Activity in last year