Translation status

Strings358
100.0% Translate
Words1442
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Backend
99.6% 99.9% 0.0% 29 0 Translate
Activerecord
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Devise
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Doorkeeper
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Preferences
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://joinmastodon.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Repository https://github.com/tootsuite/mastodon
Repository branch master d7ad42a8
Repository with Weblate translations https://weblate.joinmastodon.org/git/mastodon/backend/
Translation file app/javascript/mastodon/locales/sq.json
When User Action Detail Object
2 days ago Besnik Bleta Committed changes Mastodon/React - Albanian
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
Këtë mesazh s’e ka përforcuar njeri deri tani. Kur ta bëjë dikush, kjo do të duket këtu.
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
{name} përforcoi
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
Përforcim për publikun origjinal
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
Përforcojeni
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
Ky postim s’mund të përforcohet
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
Shpërforcojeni
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
{count, number} {count, plural, një {result} {results} të tjera}
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
Kërkimi për tekst të thjeshtë përgjigjet me gjendje që keni shkruar, parapëlqyer, përforcuar, ose ku jeni përmendur, si dhe emra përdoruesish, emra ekrani dhe hashtagë që kanë përputhje me termin e kërkimit.
2 days ago Besnik Bleta Translation uploaded Mastodon/React - Albanian
Jo në lista
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 358 1442
Translated 100.0% 358 1442
Review 0.0% 0
Failing check 0.3% 1

Last activity

Last change Feb. 21, 2019, 8:21 a.m.
Last author Besnik Bleta

Activity in last 30 days

Activity in last year